“Yeni sadəlik” bəstəkarı: Gia Kançeli

Kulturoloq və musiqişünas Elmir Mirzəyev, ötən həftə vəfat etmiş böyük sovet bəstəkarı, Gia Kançelinin yaradıcılığına geniş ekskurs edir. Mövzu kifayət qədər spesefik və dərin olsa da, intellektuallar üçün maraqlı olacaq.