Milli şura barədə pSevdointellektual söhbət

Sevda Sultanova Milli Şura ətrafında baş verən son hadisələr fonunda bu hadisələrin əsas qəhrəmanının yaradıcı deqradasiyası barədə danışır.