Feodal pərakəndəlikdən mütləqiyyətə

Kulturoloq Elmir Mirzəyev Azərbaycandakı quruluşun feodal pərakəndəlikdən mütləqiyyətə keçidini təhlil edir.