5 əsas dinin yayılışı

İzahedici videoda günümüzədək gəlib çıxan və planetimizdə ən çox yayılmış 5 əsas dinin yaranma xronologiyası və coğrafiyası barədə qısa sxematik məlumat verilir.